Jarosław Wojtkowiak

Urodził się w 1952 roku w Łodzi, tam ukończył Liceum Sztuk Plastycznych i rozpoczął działalność malarską. Miał 22 lata, kiedy uzyskał prawo wykonywania zawodu artysty-plastyka. Dalej kształcił się samodzielnie, kopiując dzieła mistrzów flamandzkich wieku XVII, zwłaszcza krajobrazy Ruisdaela, czy martwe natury Hedy. Wojtkowiak - człowiek o łagodnym usposobieniu, patrząc na świat z młodzieńczym entuzjazmem, pełen wyrozumiałości dla innych, przejął z dziedzictwa malarstwa europejskiego styl, zwany: still live - ciche życie. Jarosław Wojtkowiak w dzieciństwie rysował to, co chciał mieć. Obrazki i rysunki były zaspokojeniem nieodpartej chęci posiadania. Na pytanie, dlaczego został malarzem, odpowiada bez wahania, że nigdy nie chciał być kimś innym. Malarstwo jest jego sposobem życia, wypełnia mu większą część dnia i nocy. Dom jest azylem, miejscem tworzenia i wypoczynku. Jego obrazy znajdują się w prywatnych kolekcjach w Polsce i wielu krajach na świecie.


Jarosław Wojtkowiak - Stogi
Jarosław Wojtkowiak - Dworek
Jarosław Wojtkowiak - Młyn - zimą
Jarosław Wojtkowiak - Młyn
Jarosław Wojtkowiak - KapliczkaCopyright 2002-2012 www.marszand.pl - Internetowy Katalog Artystów